Regulament concurs #iamskinnovels

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI.

Organizatorul concursulu campaniei ” #iamskinnovels’’ este compania SC SMARTSOAP COSMETIC SRL, CIF 35626369 J05/313/2016 Str. Colinelor 30 Oradea.
Decizia de derulare a acestei campanii, conform regulilor existente in prezentul regulament (denumit în continuare Regulamentul sau Regulamentul Oficial) este finala si obligatorie pentru participanti. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, in mod unilateral, prin intocmirea unui act aditional la prezentul Regulament, urmand ca astfel de modificări sa fie facute publice cu cel putin 1 ora inaintea intrarii in vigoare.

SECTIUNEA 2. LOCUL SI DURATA DESFASURARII CONCURSULUI.

Campania se va desfasura in perioada 19 iunie–10 iulie si urmeaza sa fie organizata online, pe pagina de Facebook Skin Novels. Organizatorul isi rezerva dreptul de a prelungi perioada Campaniei pe parcursul derularii acesteia, dar nu inainte de a anunta acest lucru in mod public, cu cel putin 24 de ore inainte de termenul limita anuntat anterior ultim.

SECTIUNEA 3. DREPTUL DE PARTICIPARE.

Campania este accesibilă persoanelor fizice rezidente in Romania, care sunt posesoare a unui buletin de identitate sau CI (cu un CNP valabil, ce poate fi verificat) si care au implinit varsta de 18 ani pana la data inceperii concursului. Concursul nu este accesibil angajatilor SMART SOAP, precum nici membrilor familiilor acestora (ex. copii, parinti, frati/surori, sot/sotie). Participarea la acesta Campanie implica acceptarea expresa a tuturor clauzelor prezentului Regulament. Prin accesarea paginii de la adresa www.skin-novels.com, dedicate acestei Campanii, declarati ca sunteti de acord si agreati in mod integral termenii acestui Regulament.

SECTIUNEA 4. CONDITII DE PARTICIPARE.

Campania are loc pe pagina de Facebook a brandului SKIN NOVELS, apartinand companiei SMARTSOAP COSMETIC.
Pe durata Campaniei, prin intermediul comunicarii in cadrul retelelei de socializare Facebook precum si pe blogul companiei, www.skin-novels.com/blog, vor fi oferite mai multe informatii utile legate de campania in curs , toate aceste detalii fiind parte integrantă a Regulamentului.

SECTIUNEA 5. MODUL DE DESFASURARE A CAMPANIEI.

Pentru a putea participa la acesta campanie si pentru a se incrie in mod oficial, este obligatoriu ca participantul să respecte toate conditiile inscrise în prezentul Regulament. Devine participant la Campanie si se obliga sa respecte integral acest Regulament orice persoana care ofera un ”Like” paginii de Facebook SKIN NOVELS, adauga pe profilul propriu o imagine personala în care se infatiseaza intr-o ipostaza care sa sugereze naturalul si/sau naturaletea si adauga hashtag-ul #iamskinnovels, urmand a distribui mai apoi în corpul text de sub afisul Organizatorului link-ul aferent imaginii proprie proaspat incarcate.

CAMPANIE SKIN NOVELS

Campania este organizata de catre compania SC SMART SOAP SRL in perioada mai sus mentionata si se desfasoara astfel:

PASUL 1– In perioada Campaniei, pe pagina de Facebook a companiei va fi incarcata o imagine de tip afis care are darul de a preciza regulamentul competitiei. Participantul trebuie sa urmeze mai apoi conditiile de participare, dupa cum urmeaza:
a. sa ofere un „LIKE” paginii de Facebook Skin Novels
b. sa ataseze pe profilul propriu o imagine care să se incadreze in tematica competitiei
c. sa insereze hashtag-ul „iamskinnovels”
d. sa distribuie in corpul text aferent postarii afisului organizatorului link-ul catre poza distribuita pe propriul profil
e. sa incerce sa adune cat mai multe reactii pozitive la propria postare din partea prietenilor si/sau a fanilor din spațiul virtual.

PASUL 2 –La finalul campaniei, castigatorii vor fi verificati in vederea stabilirii respectarii prezentului Regulament. In cazul in care un castigator nu a respectat termenele si conditiile Campaniei, acesta va fi descalificat de drept iar locul sau va fi luat de catre urmatoarea persoana din clasamentul cumulat al reactiilor pozitive.

SECTIUNEA 6. PREMIILE OFERITE IN CADRUL CAMPANIEI SI ACORDAREA PREMIILOR.

Se vor acorda 4 premii, constand in 3 seturi de sapunuri cadou in valoare de 180Ron + marele premiu, o sedinta foto profesionista plus decontul drumului si cazare cu demipensiune in limita a 150 Euro.

Nu se permite acordarea contravalorii in bani sau schimbarea premiilor oferite in cadrul acestei campanii. Premiile vor fi oferite EXACT asa cum sunt prezentate mai sus, NU IN BANI.

Premiile vor fi oferite castigatorilor după confirmarea lor ca si castigatori finali , după verificarea tuturor datelor personale necesare pentru procesul de acordare a premiului si după ce au fost verificate si au fost indeplinite toate conditiile de concurs stipulate in prezentul regulament.

SECTIUNEA 7. ANUNTAREA SI ACORDAREA PREMIILOR.

Castigatorii vor fi anuntati pe pagina de Facebook a brandului Skin Novels, urmand a li se cere mai apoi, prin intermediul unui mesaj privat, datele de contact in vederea livrarii premiilor. Premiile vor fi apoi trimise castigatorilor prin intermediul curieratului rapid, pretul transportului urmand a fi de asemenea suportat de catre Organizator.

SECTIUNEA 8. RESPONSABILITATE.

Organizatorul concursului va acorda premiul castigatorilor in conformitate cu specificatiile acestui Regulament. Orice hotarare asupra Concursului luata de catre SC SMARTSOAP COSMETIC SRL este finala si nu se supune nici unui recurs. SC SMARTSOAP COSMETIC SRL nu se va implica in nici un schimb de corespondenta ulterioara si nici nu se va angaja in vreo comunicare cu privire la competitie, castigatori, probleme procedurale sau rezultatele competitei in afala ceror anterior mentionate.

SECTIUNEA 9. PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE.

Organizatorul se obliga sa pastreze confidentialitatea datelor personale ale participantilor la prezenta Campanie in conformitate cu prevederile legii 677 / 2001.
Prin participarea la acest concurs, participantii confirma cunoaşterea prevederilor Regulamentului oficial si isi exprima acordul in privinaa acestora si cu privire la includerea datelor personale în baza de date a Organizatorului, in scopul participarii la aceasta campanie si posibilitatii de a-i fi COSMETIC SRL si cele ale partenerilor sai.

Participantii la concurs in calitate de persoane vizate vor fi instiintate permanent asupra drepturilor pe care le au conform Legii 677/2001, respectiv dreptul la informare (art.12), dreptul de acces la date (art.13), dreptul de interventie asupra datelor (art.14) si dreptul de opozitie (art. 15).

Participantii au dreptul de a solicita, printr-o cerere scrisa adresata Organizatorului, modificarea, stergerea sau actualizarea datelor personale in conformitate cu prevederile legii 677 / 2001.

Participantii au dreptul de a obtine de la operator, la cerere si in mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului că datele care ii privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta si au de asemenea, dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia lor particulara, ca datele care ii vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari.

Adresa de primire a cererilor legate de datele personale este SC SMARTSOAP COSMETIC, Oradea, Judetul Bihor, strada Gheorge Doja nr.8. Anuntarea castigatorilor poate fi un eveniment public.

SECTIUNEA 10. LITIGII.

Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la concurs se vor rezolva pe cale amiabila sau în cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti competente romane din municipiul Oradea. Legea aplicabila este legea romana.

SECTIUNEA 11. INTRERUPEREA CONCURSULUI.

Concursul va putea fi intrerupt doar in caz de forta majora sau prin decizie unilaterala a Organizatorului.

SECTIUNEA 12. REGULAMENTUL CONCURSULUI.

Regulamentul concursului este disponibil în mod gratuit pe site-ul companiei, www.skin-novels.com
Prin participarea la acest Concurs, participanţii sunt de acord sa se conformeze acestui Regulament.